เชียงใหม่
 
เชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่ อันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาในสมัยโบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกับจังหวัดอื่นๆ ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
 
นักท่องเที่ยวจะได้พบกับความหลากหลายของชนเผ่าชาวเขาต่างๆ ควบคู่ไปกับทิวทิศน์ที่งดงาม เชียงใหม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบรรยากาศที่บริสุทธิ์จากภูเขาและป่าไม้ น้ำตกและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย พร้อมกับการต้อนรับที่เป็นมิตรและอบอุ่นของคนเชียงใหม่ที่มีอัธยาศัยที่เป็นมิตร ทำให้เชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานท่องเที่ยวในเอเชียที่น่าสนใจที่สุด
 
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง
 
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มี 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
 
ไม่พบสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com