ชุมพร
 
ชุมพร เป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งขนานกับทะเลฝั่งอ่าวไทยและเป็นจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพร้อมทั้งป่าไม้ ทะเล อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน จนมีสโลแกนว่า หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้ และอีกสโลแกนคือ ชุมพรหุบเขาแห่งกาแฟ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟโรบัสต้ามากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
 
ชุมพรมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ชายหาด เกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติและภูเขา นอกจากนี้ชุมพรยังโดดเด่นในเรื่องความงามของโลกใต้ทะเล มีสรรพชีวิตมากมาย เช่น หอยมือเสือที่เกาะง่าม เกาะมัตตรา ปะการังสวยงามที่เกาะลังกาจิวและเกาะง่าม
 
สภาพพื้นที่ทั่วไปมีภูเขาสูง มีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลลงสู่อ่าวไทย ในทะเลนอกฝั่งของจังหวัดชุมพร มีเกาะน้อยใหญ่เกือบ 50 เกาะ
 
จังหวัดชุมพรเป็นเขตที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนธันวาคม เกิดฝนตกชุกตลอดพื้นที่จังหวัด
 
ไม่พบสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com